Effektiv entreprenadbesiktning
för tydliga projektavslut

Vi utför entreprenadbesiktningar

Ett byggprojekt innefattar många delar som alla behövs för att uppnå ett slutresultat. Det är ofta ont om tid inför projektets målgång vilket gör att en effektiv entreprenadbesiktning är mycket viktigt för beställaren.

Godkänd besiktning är en trygg entreprenad

Vi arbetar efter en modell som möjliggör ett tydligt överlämning till ­beställaren med färdigt utlåtande inom 10 arbetsdagar från ­besiktningens utförande.

Vi sätter samman en besiktningsgrupp eller enskilda befattningar för att möta era behov inom de delområden entreprenaden innefattar. Då var beställare har sitt ­arbetssätt och system för att hantera sina projekt och dokumentation är vi lyhörda  för leverera utlåtandet och paketera tillhörande projekthandlingar in i var kunds system.